Kriseberedskab

Potentielle krisesituationer kan være alt fra brand, alvorlige arbejdsulykker, trusler mod arbejdspladsen generelt (eks. bombetrusler eller pulverbreve), vold/trusler mod enkeltmedarbejdere til tab af data. De potentielle krisesituationer kan variere fra arbejdsplads til arbejdsplads – dog vil eksempelvis risikoen for brand eksistere på alle arbejdspladser.

Den enkelte leder er ansvarlig for arbejdspladsens lokale beredskabsplan, herunder for at arbejdsmiljøgruppen inddrages i de konkrete problemstillinger. Potentielle krisesituationer, håndtering af dem samt plan for afprøvning af procedurer beskrives i beredskabsplanen for arbejdspladsen.

Det lokale beredskab skal tage udgangspunkt i den overordnede beredskabsplan for Odder Kommune. Direktionen er ansvarlig for udformning af, indhold i samt forankring af den overordnede beredskabsplan. Du kan læse mere om Odder Kommunes beredskabsplan her.