Influenzavaccination

*** Grundet mangel på vacciner er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at tilbyde alle medarbejdere gratis influenzavaccination. Vaccinationstilbuddet er i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling forbeholdt medarbejdere inden for sundheds- og plejeområdet, herunder medarbejdere på det specialiserede socialområde, samt medarbejdere i risikogruppen ***

Influenza er hver vinter årsag til akutte infektioner hos personer i alle aldersgrupper, og influenza er ofte ledsaget af sygefravær på arbejdspladser og i institutioner. Influenza kan desuden have alvorlige menneskelige konsekvenser for særligt de ældre borgere og personer med svækket immunforsvar. Forekomsten af influenza varierer fra år til år, men ca. 20 procent af befolkningen rammes af influenza under en epidemi.

Om vaccinationerne

Odder Kommune tilbyder i efteråret 2020 gratis influenzavaccination til alle medarbejdere i samarbejde med Danske Lægers Vaccinations Service (DLVS). Du kan læse mere om influenzavaccination her.

For sundheds- og plejepersonale samt personer i risikogruppen gælder, at udgiften i forbindelse med vaccination dækkes af staten. Du kan læse mere om målgruppen for gratisordningen her.

Til personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom tilbyder DLVS i samme ombæring gratis pneumokokvaccination mod lungebetændelse. For medarbejdere, som ikke er i risikogruppen, er der mulighed for at tilkøbe pneumokokvaccination mod en egenbetaling på 420 kr., som man betaler på dagen. Er man aktivt medlem af Sygeforsikringen Danmark gruppe 1, 2 og 5, kan man få 50 procent tilskud. Du kan læse mere om pneumokokvaccination her.

 

Hvor og hvornår kan du blive vaccineret

Grundet mangel på vacciner er tilbuddet om gratis influenzavaccination indtil videre forbeholdt medarbejdere inden for sundheds- og plejeområdet, herunder medarbejdere på det specialiserede socialområde, samt medarbejdere i risikogruppen. Vaccinationer til målgruppen udbydes over to dage på seks forskellige lokationer: 

Torsdag d. 22. oktober:

 • Rådhuset kl. 9:15-10:45
  Adresse: Rådhusgade 3, 8300 Odder (Byrådssalen)
 • Hundslund Skole kl. 11:30-12:30
  Adresse: Landevejen 30, 8350 Hundslund (benyt hovedindgang og følg skiltning)
 • Gylling Skole kl. 13:15-13:55
  Adresse: Gylling Skolegade 13, 8300 Odder (benyt hovedindgang og følg skiltning)
 • Rådhuset kl. 14:30-18:00
  Adresse: Rådhusgade 3, 8300 Odder (Byrådssalen)

Fredag d. 23. oktober:

 • VitaPark kl. 8:00-11:30
  Adresse: Vitavej 69, 8300 Odder (Mødegangen plan 0)
 • Hou Skole kl. 12:15-13:00
  Adresse: Skolevænget 1, 8300 Odder (benyt hovedindgang og følg skiltning)
 • Saksild Skole kl. 13:45-14:30
  Adresse: Rudevej 100, 8300 Odder (følg skiltning fra grusparkering)

Medarbejdere, som er på arbejde på de af Odder Kommune udbudte tidspunkter for vaccination den 22. og 23. oktober 2020, kan i den udstrækning arbejdet tillader det blive vaccineret i arbejdstiden.

Er en medarbejder forhindret i at møde op på de af Odder Kommune udbudte tidspunkter, er det muligt møde op til Åbent Hus Arrangementer, som DLVS afholder i hele landet til efteråret. Medarbejderne kan også booke en tid på en af deres rejseklinikker. De nærmeste klinikker er i Horsens og Aarhus.

Ved vaccination til åbent hus eller i en rejseklinik bedes medarbejderne medbringe en udfyldt rekvisition, som downloades via følgende link:

https://www.stopinfluenza.dk/virksomheder/informationspakken/plakater-rekvisition/

Hvordan foregår det

DLVS stiller et bookingsystem til rådighed, hvor den enkelte medarbejder kan bestille tid til vaccination. Bookingsystemet kan tilgås via følgende link:

http://www.minvaccination.dk/arrangement/2020odderkommune156

Når du møder op til vaccinationen, skal du huske at medbringe dit gule sundhedskort til registrering i den lovpligtige patientjournal.

Hvis du er ansat i sundheds- eller plejesektoren, skal du oplyse dette ved vaccinationen. Hvis du har et medarbejderkort, bedes du medbringe det som dokumentation.

Hvis du er i risikogruppen, skal du ved vaccinationen give oplysninger om din sygdom. Oplysningerne videresendes til regionen, som skal godkende regningen.

Efter vaccinationen skal du forblive i umiddelbar nærhed af vaccinationsstedet i 10 minutter.

Inden du beslutter dig

Influenzavaccination kan give bivirkninger så som:

 • Let ømhed
 • Rødme og hævelse ved indstiksstedet
 • Let feber
 • Hovedpine
 • Udslæt
 • Muskel- og ledsmerter
 • Allergiske reaktioner

Ved at lade dig vaccinere, giver du dit informerede samtykke til, at du accepterer de mulige bivirkninger, der er ved vaccinen, og at du ikke fejler noget i forhold til kontrollisten, som kan ses her.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sundhedsstrategisk konsulent Nanne Trolle Andersen på nanna.andersen@odder.dk eller HR-konsulent Malene Nørgård Jensen på malene.noergaard.jensen@odder.dk.