Eksterne samarbejdspartnere

Der findes mange forskellige aktører inden for arbejdsmiljøområdet, som har hver deres rolle i forhold til for eksempel at overvåge, regulere, forske eller formidle viden inden for området. De mange aktører er vigtige samarbejdspartnere i bestræbelserne på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø.