Operationelt arbejdsmiljø

Med operationelt arbejdsmiljø menes de daglige opgaver, der udføres af arbejdsmiljøgruppen inden for den del af virksomheden, som arbejdsmiljøgruppen dækker. De overordnede operationelle opgaver for arbejdsmiljøgruppen er:

  • Planlægning og forebyggelse
  • Arbejdspladsvurdering
  • Imødegåelse af risici og kontrol
  • Ulykker og tilløb til ulykker
  • Påvirkning, information og uddannelse
  • MED-udvalget

Der er mange måder, arbejdsmiljøgruppen kan udføre sine opgaver på. Det er op til den enkelte arbejdsmiljøgruppe at drøfte og beslutte, hvordan opgaverne skal løses, dog med respekt for de retningslinjer der er besluttet i MED-systemet.