Organisering og opgaver

I Odder Kommune er arbejdsmiljøarbejdet integreret i MED-organisationen. Odder Kommune har således et enstrenget system, hvilket indebærer, at MED-udvalgene varetager arbejdsmiljøfunktioner i henhold til arbejdsmiljøloven.

Arbejdsmiljøorganisationen skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø og har både daglige og strategiske opgaver. Det betyder i praksis, at arbejdsmiljøorganisationen både skal afdække og løse eksisterende arbejdsmiljøproblemer og arbejde med at forebygge, at nye problemer opstår. Derudover har arbejdsmiljøorganisationen også en vigtig opgave i at påvirke kollegerne til løbende at arbejde hen imod et godt arbejdsmiljø.