Strategisk arbejdsmiljø

Strategisk arbejdsmiljø handler om at sikre en sammenhængende, helhedsorienteret og forebyggende arbejdsmiljøindsats, der tænkes ind i arbejdspladsens langsigtede planer for udvikling. De overordnede strategiske opgaver for arbejdsmiljøorganisationen er:

  • Planlægning, ledelse og koordinering
  • Arbejdsmiljødrøftelse og organisering
  • Information og rådgivning
  • Forebyggelse og ulykkesundersøgelser
  • Samarbejde internt og i forhold til andre
  • Uddannelse og kompetenceudvikling

Ansvaret for den strategiske arbejdsmiljøindsats  ligger primært hos ledelsen, MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper.