Den svære personalesag - for ledere

Det er muligt for virksomhederne i Odder Kommune at rekvirere HR til en workshop for virksomhedsledere og ledere af medarbejdere om den svære personalesag. Det er virksomhedslederen på arbejdspladsen, der kan anmode om en workshop, hvis den ønskes afholdt lokalt.

På workshoppen arbejder vi med: 

  • Notatpligt
  • Odder Kommunes fraværspolitik
  • Sager vedrørende kort- og langtidssygdom
  • Diskriminationslovgivningen - særligt vedrørende handicap
  • Sager vedrørende samarbejdsproblemer
  • Retningslinjer for personalereduktion i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Hvis I er interesseret i at høre mere om mulighederne for en lokal workshop, kan I sende en mail til hr@odder.dk.