Intro til arbejdsmiljø - for nye ledere og arbejdsmiljørepræsentanter

Som supplement til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse afholder HR-teamet løbende intro til arbejdsmiljø i Odder Kommune for nye arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.

På introduktionen sætter vi særligt fokus på, hvordan vi arbejder sammen om arbejdsmiljøopgaverne i Odder Kommune, hvilke forventninger der er til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter og HR-teamets rolle.

Vi kommer også ind på emner som systematik i arbejdsmiljøarbejdet, fælles procedurer og retningslinjer, anvendelse af HR-portalen m.m.

Der er aktuelt planlagt introduktion på følgende tidspunkter:

  • Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 8.30-11.30

Tilmelding skal ske senest senest en uge i forvejen på mail til hr@odder.dk.