Materialer fra afholdte arrangementer

 

Arbejdsmiljødag den 8. juni 2022

Fællesoplæg:

Christian Harpelund - Fra rekruttering til onboarding

Malene Friis Andersen - Skyggearbejde og workarounds (materialet fås ved at sende en mail til hr@odder.dk )

Materiale fra workshops: 

Lene Hviid Møller, Human House - Stærke arbejdsfællesskaber

Stiig Holm, Human House - Nudging

Sannie Vester - Fastholdelse af medarbejdere

Malene Friis Andersen - Hvordan kommer vi ovenpå efter Corona? (materialet fås ved at sende en mail til hr@odder.dk)

 

Sygefraværsdata den 4. maj 2022 

Jean Vennestrøm - slides fra 1.kursusdag

 

TR og AMR – snitflader og samarbejde den 29. november 2021

Birgitte Poulsen, Cabi

Samarbejdet mellem TR og AMR (udleveringskopi)

Ved-Tror-Ved ikke (udleveringskopi)

Anders Bjørk

 

Styr bedre gennem forandringer den 24. november 2021 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Webinar v. ArbejdsmiljøCentret Human House

 

Sygefravær - Hvorfor og hvordan den 20. september 2021

Birgitte Poulsen, Cabi

 

Kemisk risikovurdering den 12. maj 2021 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Webinar v. ArbejdsmiljøCentret Human House

 

Arbejdsmiljødag den 18. marts 2021 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Skam, anerkendelse og stærke arbejdsfællesskaber - Pernille Steen Pedersen

Værktøjer - Stressforebyggelse og arbejdsfællesskaber

Fra forandringsparat til forbedringsparat - Anne Skare Nielsen (optagelse af oplæg)

 

Sammen om det gode arbejdsmiljø den 27. oktober 2020 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Michael Munch-Hansen

 

Sunde fællesskaber den 17. september 2019 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

TRIO-samarbejdet - Mads Lund

Kend forskel på en travl og en stresset medarbejder - Pia Kjelstrøm Bruhn

Psykologisk førstehjælp - Lene Møller Hvid

Hygiejne på arbejdspladsen - Joo-Hwa Lee Nielsen

Ergonomi på arbejdspladsen - Stine Ege Qwist

Bevægelse på arbejdspladsen - Stine Ege Qwist

Det dobbelte KRAM - Peter Thybo

 

Organisatorisk robusthed den 10. maj 2019 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Dorte Rosendahl Kirkegaard

Skema til kortlægning af organisatorisk robusthed

 

Systematik i arbejdsmiljøarbejdet den 30. oktober 2018 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Brian Foldager Larsen

 

Digital chikane den 19. april 2018 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Abelone Glahns slides kan rekvireres hos Ulla Salling eller Malene Nørgård Jensen.

 

Robusthed og trivsel på arbejdspladsen den 1. februar 2018 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Thomas Milsteds slides om:

Manualer:

 

Temamøde om voldsforebyggelse den 29. november 2017

Bjarne Møller

 

Arbejdsmiljø i et biologisk perspektiv den 7. november 2017 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Tue Isaksen

 

Arbejdsmiljøkonference den 4. oktober 2017

Odder Kommune

Tage Søndergaard Kristensen

Jacob Storch