Materialer fra afholdte arrangementer

Sunde fællesskaber den 17. september 2019 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

TRIO-samarbejdet - Mads Lund

Kend forskel på en travl og en stresset medarbejder - Pia Kjelstrøm Bruhn

Psykologisk førstehjælp - Lene Møller Hvid

Hygiejne på arbejdspladsen - Joo-Hwa Lee Nielsen

Ergonomi på arbejdspladsen - Stine Ege Qwist

Bevægelse på arbejdspladsen - Stine Ege Qwist

Det dobbelte KRAM - Peter Thybo

Organisatorisk robusthed den 10. maj 2019 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Dorte Rosendahl Kirkegaard

skema til kortlægning af organisatorisk robusthed

Systematik i arbejdsmiljøarbejdet den 30. oktober 2018 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Brian Foldager Larsen


Digital chikane den 19. april 2018 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Abelone Glahns slides kan rekvireres hos Ulla Salling eller Malene Nørgård Jensen.


Robusthed og trivsel på arbejdspladsen den 1. februar 2018 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Thomas Milsteds slides om:

Manualer:

Temamøde om voldsforebyggelse den 29. november 2017

Bjarne Møller

Arbejdsmiljø i et biologisk perspektiv den 7. november 2017 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Tue Isaksen

Arbejdsmiljøkonference den 4. oktober 2017

Odder Kommune

Tage Søndergaard Kristensen

Jacob Storch