MED Grunduddannelse - for MED-udvalgsmedlemmer

MED Grunduddannelsen er en 2-dages uddannelse, der giver en grundlæggende indføring i MED-udvalgsarbejdet. Uddannelsen er obligatorisk for alle MED-udvalgsmedlemmer og er tilpasset Odder Kommune.

Nyvalgte tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og andre nyvalgte medarbejderrepræsentanter samt nye ledere i et MED-udvalg, skal derfor tilmeldes uddannelsen.

Uddannelsen gennemføres så vidt muligt én gang om året. 

I 2022 afholdes MED-uddannelsen den 26. - 27. september. 

Se indhold og ramme for uddannelsen her.

Tilmelding skal ske på mail til hr@odder.dk.

Lokale MED-undervisere: Lone Bay og Torben Nielsen.