MED Grunduddannelse

MED Grunduddannelsen er en 2-dages uddannelse, der giver en grundlæggende indføring i MED-udvalgsarbejdet. Uddannelsen er obligatorisk for alle MED-udvalgsmedlemmer og er tilpasset Odder Kommune.

Nyvalgte tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og andre nyvalgte medarbejderrepræsentanter samt nye ledere i et MED-udvalg, skal derfor tilmeldes uddannelsen.

Uddannelsen gennemføres så vidt muligt én gang om året.
Grunduddannelsen 2021 afholdes efter sommerferien (flyttet fra 4-5. maj grundet forsamlingsgrænse). Nye datoer kommer hurtigst muligt. 

Se indhold og ramme for uddannelsen her.

Tilmelding skal ske på mail til Ulla Salling, Ledelse & Udvikling.

Lokale MED-undervisere: Lone Bay og Torben Nielsen.

Det endelige program for uddannelsen følger senere.