Tillidsvalgtes vilkår - for ledere

HR-teamet afholder løbende workshops for ledere ved Odder Kommune om tillidsvalgtes vilkår.

På workshoppen sætter vi fokus på de af HovedUdvalget vedtagne principper for tillidsvalgtes vilkår i Odder Kommune. Formålet med principperne er at sikre gode og attraktive arbejdsvilkår for de tillidsvalgte, så de kan fungere som aktive og kompetente medspillere i udviklingen af Odder Kommune som en attraktiv arbejdsplads til gavn for borgerne. Principperne sætter rammen om det gode samarbejde mellem ledere og tillidsvalgte, og står på værdier om tillid og løbende dialog om de tillidsvalgtes vilkår. Principperne danner desuden grundlag for eventuelle konkrete forhandlinger om tillidsrepræsentanters vilkår indenfor de enkelte overenskomstgrupper.

Vi vil også sætte fokus på tillidsvalgtes vilkår indenfor rammerne med MED rammeaftalen i et ledelsesperspektiv.

Der er aktuelt planlagt workshops på følgende tidspunkter:

  • mandag den 6. marts 2023 kl. 14.30-15.30

Tilmelding skal ske senest senest en uge i forvejen på mail til hr@odder.dk.