Brand- og evakueringsøvelser

I Odder Kommune gennemføres brand- og evakueringsøvelser i samarbejde med  Østjyllands Brandvæsen.

 

Du kan forvente at der, sammen med Østjyllands Brandvæsen, gennemføres brand- og evakueringsøvelse ca. hvert andet år på din adresse. Østjyllands Brandvæsen yder råd og vejledning i forhold til gennemførelsen af øvelserne. Alt efter aftale med den enkelte afdeling/institution, kan brandvæsenet også hjælpe med den praktiske gennemførelse.

Brandvæsnet vil tage kontakt til den enkelte leder og afdeling for nærmere aftale.

 

Kontakter fortages ud fra denne liste: Adresseliste for brand- og evakueringsøvelser

 

Mener du brand- og evakueringsøvelse er relevant for din afdeling og kan du ikke finde din afdeling på listen skal du kontakte Ledelse og Udvikling.

 

Samarbejdet med Østjyllands Brandvæsen finansieres indtil videre af uforbrugte midler på pulje for udvidet brandsyn. Du skal derfor ikke betale for den vejledning du for fra Østjyllands Brandvæsen.