Førstehjælpskurser

Direktionen har besluttet at udvalgte nøglepersoner skal tilbydes kursus i førstehjælp.

Det er op til den enkelte leder, at beslutte hvilke medarbejdere, der skal modtage førstehjælpeskurser. På en skole kunne det for eksempel være en pedel eller skolesekretær da disse personalegrupper, i udgangspunktet altid, er tilstede på matriklen.

Der er ikke nogen forventning om at alle medarbejdere tilbydes førstehjælp,  bortset fra de tilfælde hvor funktioner eller lovkrav/regler kræver det.

Førstehjælpekurserne gennemføres af Østjyllands Brandvæsen.

Der tilbydes tre forskellige kurser:

 • Kursus 1: 6 timers førstehjælp ved hjertestop og ulykker
 • Kursus 2: 7 timers førstehjælp for voksne med ansvar for børn
 • Kursus 3: 3 timers opdatering af førstehjælp ved hjertestop

Der kan være 16 deltagere på hvert kursus. Kurserne tilstræbes gennemført ved fuld booking. Vær opmærksom på at kurset kan blive aflyst såfremt der ikke opnås fuld booking. 

Kurserne finder i udgangspunktet sted i byrådssalen på Rådhuset.

Kompetencemål for kurserne kan ses her: Kompetencemål for førstehjælpskurser

 

For at deltage på et 3 timers opdatering af førstehjælp ved hjertestop, gør vi opmærksom på, at man skal være i besiddelse af og medbringe et originalt, gyldigt førstehjælpsbevis (maks. 24 måneder gammelt) for, at der kan udstedes et nyt gyldigt elektronisk kursusbevis i henhold til Dansk Førstehjælps Råds regler.

Hvornår finder næste kursus sted?

6 timers førstehjælpskursus

 • Hold 1: tirsdag den 1. februar 2022 fra kl. 08.30 til kl. 15.00 (fuldt booket)
 • Hold 2: onsdag den 6. april 2022 fra kl. 08.30 til kl. 15.00 

7 timers førstehjælpskursus

 • Hold 1: tirsdag den 22. februar 2022 fra kl. 08.30 til kl. 16.00
 • Hold 2: onsdag den 23. februar 2022 fra kl. 08.30 til kl. 16.00

3 timer opdatering af førstehjælp

 • Hold 1: tirsdag den 8. marts 2022 fra kl. 08.30 til kl. 11.30

Hvordan kommer mine medarbejdere på kursus?

Tilmelding af medarbejdere sker til Ledelse & Udvikling ved henvendelse på ledelseogudvikling@odder.dk med angivelse af deltagernavn(e), mail, funktion og afdeling.

Tilmelding skal ske senest 14 dage før kurset.

Deltagere får en direkte bekræftelse på deres tilmelding med information om tidspunkt og mødested. 

Pris for deltagelse:

 • Kursus 1: 400 kr. pr. deltager
 • Kursus 2: 450 kr. pr deltager
 • Kursus 3: 250 kr. deltager

Priserne er udregnet ved fuld booking af kurset og er inklusiv forplejning.

Betaling

Efter gennemført kursus sender Ledelse & Udvikling faktura til den enkelte afdeling.