Læring på jobbet

Der ligger mange potentialer i læring på jobbet. Det kan foregå som sidemandsoplæring, lærerige opgaver/projekter, lærende møder, nye udfordringer m.m. Hverdagens arbejdsliv rummer mange muligheder for både faglig og personlig udvikling, og det er ofte en effektiv, smidig og billig form for kompetenceudvikling, der kan være fuldt ud lige så effektiv som kurser og efteruddannelse.

Men læring på jobbet sker ikke automatisk. Det kræver, at ledere og medarbejdere er opmærksomme på mulighederne, og at der bliver skabt de nødvendige rammer og betingelser for læring.

Kompetencesekretariatet, som er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling, har på sin hjemmeside seks konkrete forslag til læring på arbejdspladsen:

  1. Jobrotation
  2. Sidemandsoplæring
  3. Lær af nyansatte
  4. Mentorordninger
  5. Kollegial feedback
  6. Bedre møder med læring

Du kan læse mere om de seks forslag her.