MUS

MUS er et supplement til den løbende dialog om medarbejderens nuværende og fremtidige arbejdsmæssige situation.

Alle medarbejdere skal have en årlig MUS. Leder og medarbejder aftaler, hvornår på året samtalen holdes.

forbindelse med MUS skal der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan, som samtidig er referat af samtalen.   

Det kan lokalt aftales, at MUS afholdes som eller suppleres med en GRUS (gruppeudviklingssamtale). Dog skal der altid udarbejdes en individuel kompetenceudviklingsplan for hver enkelt medarbejder.

En succesfuld MUS forudsætter, at både medarbejder og leder forbereder sig til samtalen ved at reflekteret over de emner, der skal tales om. Til brug for forberedelsen kan medarbejder og leder benytte et MUS-skema.