Rammer og principper ved deltagelse i kurser og efteruddanelse

Retningslinjen er senest revideret af HovedUdvalget den 16. maj 2022.
Dokumentet omfatter alene rammer og principper for vilkår, når kurser og efteruddannelse er aftalt mellem leder og medarbejder. 

Formålet med at aftale fælles ramme og principper ved deltagelse i kurser og efteruddannelse, er

  • At fastlægge en ramme for tidsanvendelse ved deltagelse i kurser og efter-/videreuddannelse, som er gældende for alle ansatte
  • at sikre tydelighed og gennemsigtighed i forhold til den fælles ramme
  • at sikre dialog om områdespecifikke og lokale rammer via MED-systemet
  •  

Principperne hviler på værdier om at kompetenceudvikling – herunder kurser og efter-/videreuddannelsesaktiviteter - er et fælles anliggende for ledere og medarbejdere. Derfor er dialog mellem ledere og medarbejdere afgørende – både i MED-udvalgene og imellem den enkelte medarbejder og dennes nærmeste leder. Kerneopgaven og udviklingen heraf vil altid være afsættet for de fælles drøftelser af kompetenceudvikling, der skal stå på grundtanken i det personalepolitiske værdisæt, der bygger på tillid, dialog og samarbejde.

Læs rammer og principper i sin helhed her.