Strategisk kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling er strategisk, når den forberedes, gennemføres og implementeres i relation til arbejdspladsens strategi og mål samt med blik for, hvad fremtiden bringer, og hvordan kerneopgaven udvikler sig.

I forberedelsesfasen analyseres og afdækkes behovet for kompetenceudvikling. Der udarbejdes en plan for, hvordan de ønskede kompetencer erhverves, og der arbejdes med motivation og forventninger til den forestående kompetenceudvikling.

I gennemførelsesfasen er fokus på at tilrettelægge og gennemføre kompetenceudviklingen i forhold til tre væsentlige parametre; fagligt indhold, læringsform og timing.

Efter kompetenceudviklingsforløbet skal den nye viden og færdigheder implementeres, videreformidles og udvikles, så den ønskede effekt tilføres opgaveløsningen. Det er ikke den enkelte medarbejder, der skal bære kompetenceudviklingen igennem og sikre implementering af det lærte, men ofte skal et helt team eller en afdeling involveres.

HR kan kontaktes for sparring og rådgivning omkring strategisk kompetenceudvikling.