Lederaftaler

Lederaftaler anvendes som et væsentligt ledelses- og styringsredskab i Odder Kommune. Lederaftalerne udarbejdes for to år ad gangen i en dialog mellem den enkelte leder og dennes nærmeste overordnede.

Aftalen indeholder dels en beskrivelse af mål og indsatser for den enkelte stab/virksomhed og dels en personlig udviklingsplan for den enkelte leder. Den personlige lederudvikling og lederudviklingssamtale (LUS) er således en integreret del af konceptet om lederaftaler. 

Læs mere om selve LUS og de hjælpeværktøjer, der knytter sig til samtalen her.

Lederaftalen skal gøre en forskel i praksis. Først og fremmest ved at være et brugbart værktøj til ledelsesopgaven og som afsæt for udviklingen af eget lederskab.

Lederaftalen forudsætter derfor en tæt dialog og forventningsafstemning leder og nærmeste leder imellem. Dette skal ske løbende, men én gang årligt rammesættes dialogen i form af en egentlig ledersamtale.

Der er udarbejdet en fælles skabelon for lederaftalerne. Herunder kan du downloade vejledninger og skabeloner til lederaftalen:

  • Vejledning til udarbejdelse af lederaftaler.
  • Skabelon til lederaftale (virksomhedsdel) for virksomheldsleder/stabschef som worddokument.
  • Skabelon til lederaftale (virksomhedsdel)Leder af medarbejdere som worddokument.
  • Vejledning til udarbejdelse af den personlige udviklingsplan som pdf.
  • Skabelon til lederaftalens personlige udviklingsplan som worddokument.