Strategiske spor

Direktionen har udpeget følgende 3 strategiske udviklingsspor som væsentlig for organisationens udvikling i de kommende år.

1. Identitet – vi rækker hånden lidt længere frem – Direktionsansvarlig Henning Haahr

2. Effektivisering – vi får mere for pengene til gavn for borgerne – Direktionsansvarlig Karsten Poulsen

3. Fællesskab – vi arbejder sammen med borgere, foreninger og virksomheder – Direktionsansvarlig Jette Lorenzen

Direktionen har fordelt ansvaret for gennemførelsen af de 3 strategiske udviklingsspor mellem sig, således at der er udpeget en ansvarlig direktør for hvert spor.

De strategiske udviklingsspor knytter sig til Byrådets udviklingsplan for 2014-2018.

De strategiske udviklingsspor er beskrevet i Ledelses- og Organisationsgrundlaget, og er yderligere udfoldet i følgende notater:

Udviklingsspor Identitet

Udviklingsspor Fællesskab

Udviklingsspor Effektivitet