Ledelsesgrundlag

Odder Kommunes Ledelsesgrundlag "Sammen om ledelse" danner et fælles sprog om ledelse og sætter rammen for hvordan vi arbejder med ledelse i Odder.

Ledelsesgrundlaget er blevet til med involvering af alle ledere og er endeligt vedtaget af Direktionen i januar 2022.

Ledelsesgrundlaget tager afsæt i, at ledere i Odder Kommune har et fælles ansvar for at sikre, at Kommunalbestyrelsens visioner indfries. Kommunalbestyrelsen sætter med tværgående politikker og tilhørende visioner en tydelig retning for, hvordan Odder Kommune skal udvikles.

De konkrete krav og forventninger til vores ledere tager udgangspunkt i de fire strategiske fokusområder i Ny Syntese, som sikrer, at vi fortsat kan skabe værdi for borgerne i en tid med øget samfundsmæssig kompleksitet, forventninger i forandring og færre ressourcer.

Vi har i Odder Kommune oversat fokusområderne i Ny Syntese til vores organisatoriske kontekst således:

  • Vi styrer sikkert og stabilt vores fælles hverdag
  • Vi optimerer processer og forfølger vores mål
  • Vi lærer og udvikler sammen med andre
  • Vi skaber robuste og bæredygtige fællesskaber 

De fire fokusområder danner tilsammen den fælles lederprofil, som er et centralt element i ledelsesgrundlag. 

Desuden stiller vi en række krav til og har klare forventninger om god ledelsesadfærd med udgangspunkt i Odder Kommunes personalepolitiske værdisæt. De værdier, vi står på i Odder Kommune, er med til at forme vores identitet som ledere og sætter rammen for den adfærd, der skal kendetegne vores tilgang til borgerne, opgaven og hinanden.

Download Ledelsesgrundlaget som pdf her.

Download lederprofilen særskilt som pdf her.

Download Odder Kommunes personalepolitiske værdisæt som pdf her.

Du kan også få en introduktion til "Ny Syntese" i denne artikel.