Onboarding

Onboarding handler om at give lederen gode ben af stå på i løbet af det første år. Både i forhold til at kunne mestre ledelsesopgaven og til at kunne navigere effektivt og smidigt i organisationen. Onboarding dækker således bl.a. over:

  • Den konkrete introduktion til arbejdspladsen, lederteams m.v.
  • Den praktiske introduktion til diverse administrative systemer
  • Klarhed over ansvar, opgaver og arbejdsgange i ledelsesfunktionen, og samarbejde med stabsfunktioner
  • Forankring i lederrollen og vores forståelse af ledelse
  • Mål, rammer og retning
  • Relationsskabelse (nærmeste leder, medarbejdere, kolleger, andre nøglepersoner, brugere/borgere mm.)

Der udarbejdes en konkret plan for den enkelte nye leder, der tager hensyn til om lederen er ny i organisationen, ny som leder eller allerede har erfaring fra Odder Kommune. Det er vigtigt ikke at undervurdere onboarding processen, selvom lederen allerede kender organisationen og måske har erfaring som leder. I de tilfælde vil der naturligvis være mere vægt på ”boarde” til den nye rolle i form af udvikling af relationer, resultater, kapabiliteter og adfærd.

Download model for onboarding som pdf her.

I forhold til virksomhedsledere og stabschefer er fagdirektørerne og kommunaldirektøren ansvarlige for tilrettelæggelse af onboardingforløbet.

Virksomhedsledere er ansvarlige for tilrettelæggelse af onboardingforløb for ledere af medarbejdere.

Ledelse & Udvikling kan bistå direktører og ledere i den konkrete tilrettelæggelse af onboardingforløb.

Download tjekliste til praktiske opgaver ved ansættelse af nye ledere som pdf her.
Download skabelon til onboardingforløb for ledere som Word her.