Principper ved omstruktureringer

Direktionen har i 2016 truffet beslutning om en række principper, der gælder når omstruktureringer medfører ændringer i ledelsesstrukturen.

Download principper ved ændringer i ledelsesstrukturen som pdf her.