En række af skabelonerne findes også i Rollebaseret Indgang (RI) og henter man dem her på portalen skal man efterfølgende huske at arkivere dem på personalesagen i RI.

Sygefravær

 
Skabelon til Bemærkninger
Guide til at finde skabeloner i Rollebaseret Indgang til brug for velfærdssamtaler Der findes skabeloner både til indkaldelse og referat i Rollebaseret Indgang

 

Mulighedserklæring Findes også i Diaform, hvor den kan udfyldes direkte
Husk at gemme på personalesag i RI

   

Tjenstlige samtaler

 
Skabelon til Bemærkninger
Indkaldelse til tjenstlig samtale Skabelon findes også i RI
Husk at gemme på personalesag i RI 

Referat fra tjenstlig samtale Skabelon findes også i RI
Husk at gemme på personalesag i RI