Møder og materialer - Strategisk Lederforum

Der afholdes fem ordinære møder i Strategisk Lederforum om året. Der udarbejdes program for alle møder og i de tilfælde hvor der er relevant udarbejdes der en opsamling fra mødet, men der udarbejdes ikke traditionelle referater.

Herunder kan du finde programmer og materialer fra de enkelte møder (fra og med maj 2018).

Møder 2018:

Møde den 23. august 2018
Program

Opsamling fra mødet

Analyse af Ledelseskommissionens anbefalinger i Odder perspektiv:

Samlet analyse af Ledelseskommissionens anbefalinger
Billeder af analysen

 

Møde den 20. juni 2018
Program
(Bilag overført fra mødet den 3. maj)

Opsamling fra mødet

Møde den 3. maj 2018
Program

Bilag

Opsamling