Vejledning - coronavirus

Senest opdateret den 14. marts 2020 

Generelt følger vi i Odder Kommune Sundhedsstyrelsens og KL's vejledninger og anbefalinger i forhold til forholdsregler og håndtering af coronavirus (COVID-19). Situationen udvikler sig løbende, og vi følger situationen nøje.

Vi opfordrer til, at man løbende holder sig orienteret på coronasmitte.dk

 

Personalemæssige/-juridiske forhold

I takt med at situationen udvikler sig, og der iværksættes nye nationale tiltag dukker der også nye spørgsmål op til det personalejuridiske. Vi forsøger at samle en række spørgsmål og svar her.