Coronavirus - seneste nyt

Senest opdateret den 3. september 2021 - retningslinjer efter ophør af midlertidige lovændringer m.m.

Med genåbningen af Danmark og udfasningen af restriktioner er de forskellige midlertidige lovændringer også ved at falde væk. Det betyder konkret følgende:

  • Muligheden for barselsdagpenge i forbindelse med børns smitte og hjemsendelse er bortfaldet pr. 30. juni 2021
  • Retten til sygedagpenge for personer i øget risiko er bortfaldet pr. 31. august 2021.

Som bekendt gælder sundhedsmyndighedernes retningslinjer, at medarbejdere i øget risiko, som er færdigvaccineret, ikke behøver at blive omplaceret til arbejde uden borgerkontakt - det gælder også for medarbejdere på sundheds- og ældreområdet samt på 0-6 års området.

I forhold  til gravide medarbejdere, der arbejder på sundheds- og ældreområdet eller 0-6 års området gælder, at hvis den gravide er færdigvaccineret skal hun ikke omplaceres eller hjemsendes fra 28. graviditetsuge. For gravide på området, som ikke er færdigvaccineret gælder retningslinjerne om omplacering eller hjemsendelse fortsat. Læs mere her.

Fravær grundet børns hjemsendelse/isolation.

Medarbejdere, der ikke har mulighed for at møde på arbejde grundet børns hjemsendelse har ikke ret til fravær med løn.

Kan medarbejderen ikke møde på arbejde afsøges løsninger sammen med medarbejderen ved fx at aftale hjemmearbejde, afspadsering eller omsorgsdage.

I tilfælde af, at medarbejderen har afviklet al form for frihed, og at hjemmearbejde ikke er en mulighed for den pågældende medarbejder, kan der som vanligt gives tjenestefri uden løn i perioden. 

Læs mere her.

 -------------------------------------------------------------Må arbejdsgivere spørge medarbejdere om de er vaccinerede (7. juni 2021)

Nu hvor flere og flere borgere og dermed også flere medarbejdere bliver vaccineret mod COVID-19, dukker der spørgemål op, om hvorvidt arbejdsgiveren må spørge medarbejderne, om de er vaccinerede, da dette jo er en privatsag.

Punktet vedr. anbefalinger til vaccinerede er opdateret med KL's vurdering herom - læs mere.

Coronapas (7. april)

Der er under coronasmitte.dk oprettet en side med informationer og vejledninger om brug af coronapasset - læs mere her.

Forlængelse af ændringer i sygedagpengeloven (6. april 2021)

Følgende ændringer i sygedagpengeloven er forlænget til udgangen af juni 2021.

  • Retten til sygedagpenge for personer der selv er i øget risiko eller
    har pårørende i øget risiko ved smitte med COVID-19
  • Retten til sygedagpenge ifm. COVID-19 fra 1. fraværsdag (§ 53b)
  • Retten til barselsdagpenge i op til 10 fraværsdage vedr. det enkelte
    barn (§§ 26a og 26b) 


Som følge af forlængelse af sygedagpengeretten for personer i øget risiko
har KL og Forhandlingsfællesskabet indgået aftale om en tilsvarende
forlængelse af retten til løn i perioden 1. april 2021 til 30. juni 2021.

Anbefalinger for vaccinerede (23. marts 2021)

I takt med at flere medarbejdere vaccineres justerer Sundhedsstyrelsen deres anbefalinger - læs mere her.

Fravær som følge af bivirkninger ved vaccination (18. februar 2021)

Sundhedsstyrelsen har den 9. marts præciseret, at der ikke er behov for test, hvis der alene opleves moderate bivirkninger ved vaccination indenfor de første 48 timer. Dette har betydning for indberetning af fravær som følge af vaccination. Se mere her.

Testmuligheder (10. marts 2021)

På coronasmitte.dk er der nu lavet et danmarkskort, hvor man kan finde alle
teststeder i landet. Det gælder både PCR-test og kvik-test.

Kortet udbygges og vedligeholdes løbende og kan findes her: Find COVID-
19 testcenter (coronasmitte.dk)

Særligt i Odder er der mulighed for pcr-test i Spektrum samt hurtigtest i Vita Park /Kapellet. 
Der er fra uge 10 endvidere mulighed for hurtigtest på Egmonthøjskolen i Hou tirsdag og torsdag kl. 14-19.

Derudover er der særlige muligheder for pcr-test for medarbejdere i ældreplejen samt tilbud om hurtigtest for medarbejdere på det specialiserede socialområde, i dagtilbud og på skoler. 

Fravær som følge af bivirkninger af vaccine (15.februar 2021):

Der er blevet spurgt til, hvorvidt der er refusion for medarbejderes fravær som følge af bivirkninger af vaccinen.

Der er refusion, hvis der er tale om COVID-19 lignende symptomer, og indtil der foreligger negativ test. Hvis der er tale om andre bivirkninger er der ikke adgang til refusion.

Læs mere her.

Fælleserklæring (1. februar 2021):
Den helt ekstraordinære situation kalder også på ekstraordinære løsninger, og KL og Forhandlingsfællesskabet indgik i foråret 2020 en fælleserklæring, der giver mulighed for, at medarbejdere kan blive anvist opgaver, der ligger udenfor den overenskomst man er ansat under, og på andre tidspunkter og arbejdspladser end man er vant til. Fælleserklæringen er forlænget foreløbigt frem til 31. marts 2021. Derudover er aftalt en række justeringer, herunder at der skal indgås lokale aftaler, såfremt man ønsker fx at anvende fælleserklæringens muligheder for at medarbejdere kan arbejde på tværs af overenskomstområder.


Læs den gældende fælleserklæring her.

Midlertidige skærpelser for nære kontakter (26. januar 2021):

Med baggrund i risikoen for at mere smitsomme virusvarianter som fx cluster B.1.1.7 vokser mere frem og udfordrer kontrollen med epidemien, skærper Sundhedsstyrelsen midlertidigt anbefalingerne for nære kontakter.

Man er nær kontakt, hvis man har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus. 

Når man identificeres som nær kontakt, skal selvisolation ske hurtigst muligt og fastholdes indtil andet negative testsvar. Man skal fortsat have foretaget en test på dag 4 og dag 6 efter, at man var sidst var i nær kontakt med en smittet person. 

Nære kontakter til personer, der er konstateret smittet med en virusvariant som fx B.1.1.7, må først ophæve selvisolation ved negativt testsvar på dag 14.  Der skal efter ophævelse af selvisolation være efterfølgende skærpet fokus på efterlevelse af de generelle, smitteforebyggende anbefalinger. De nære kontakter får også foretaget test dag 4 og dag 6 med henblik på at igangsætte kontaktopsporing ved positiv svar på test. Nære kontakter til smittede med virusvariant B.1.1.7 skal således testes tre gange.  

De skærpede retningslinjer for nære kontakter gælder alle personer, som er nære kontakter til en smittet person med COVID-19, indtil foreløbigt d. 7 februar.

Myndighederne har endvidere præciseret definitionen af, hvornår sundhedspersonale betragte som nære kontakter - læs mere. 

Myndighedernes anbefalinger om ugentlig test

I forbindelse med myndighedernes anbefalinger om, at man lader sig teste en gang om ugen, såfremt man møder fysisk på arbejdspladsen, er der givet mulighed for at man kan blive testet indenfor arbejdstiden, såfremt det er foreneligt med arbejdets tilrettelæggelse. 

Læs mere

Vaccination mod COVID-19 (opdateret 10. januar 2021)

Som bekendt er der vaccination af de første grupper af borgere og medarbejdere nu påbegyndt. Vi følger myndighedernes og KL's informationer og anvisninger nøje, op opdaterer HR-portalen i takt med, at der kommer nyt.

I denne vaccinationskalender kan du få et overblik over den forventede vaccinationsplan for de forskellige målgrupper.

Sundhedsstyrelsen har den 26. december 2020 udsendt denne information om tilbud om vaccination.


Læs også mere her.

Pasning af børn der er hjemsendte fra skole (10. december)
Som følge af de skærpede restriktioner, der bl.a. er indført i Århus Kommune fra den 9. december 2020, har der været spørgsmål til, hvordan man forholder sig til medarbejdere, som bor i Århus og har børn, der er hjemsendte  fra skole. På den baggrund er informationerne om frihed til pasning af børn grundet COVID-19 opdateret.

Hjemkomst fra nødvendig privat udlandsrejse
Udenrigsministeriet har ændret vejledningen om isolation ved hjemkomst fra nødvendige private rejser. 
Informationerne om rejse til udlandet er som følge heraf opdateret. 

 

Ny lovgivning giver arbejdsgiver ret til at anmode ansatte om COVID-19 test (opdateret 25. november 2020)
Folketinget har på baggrund af en trepartsaftale mellem Beskæftigelsesministeriet, DA og FH vedtaget en lov (lov nr. 1641) om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 mv.

Loven omfatter såvel arbejdsgivere på det private som det offentlige område. Loven har virkning fra den 20. november 2020 frem til 1. juli 2021.

Læs mere om de nye regler.

Nye regler om brug af mundbind på visse kommunale arbejdsplads

Den 29. oktober trådte de nye krav om anvendelse af mundbind i kraft. Disse omfatter også en række kommunale arbejdspladser. Det gælder særligt Sundhed & Omsorg, det specialiserede socialområde, tandpleje, bibliotek og musikskolen (Spektrum).

Med virkning fra den 9. november 2020 gælder kravet om mundbind også for Borgerservice og Jobcentre. Det betyder, at både ansatte og borgere skal bære mundbind når de færdes i publikumsarealerne på rådhuset i åbningstiden. 

Derimod er eksempelvis skoler og daginstitutioner ikke omfattet af de kravene for nuværende.

Læs mere her.

Barselsdagpenge til forældre ved børns hjemsendelse
Folketinget har vedtaget en midlertidig ændring af barselsloven, som kan give forældre ret til barselsdagpenge hvis et barn under 14 år hjemsendes fra skole eller dagtilbud som følge af COVID-19 smitte på institutionen, eller hvis barnet selv har symptomer på COVID-19, og derfor ikke kan komme i skole eller dagtilbud. 

Retten til barselsdagpenge opnås kun i tilfælde hvor medarbejderen ikke har mulighed for fx at arbejde hjemme, afspadsere eller bruge omsorgsdage. For at medarbejderen kan få udbetalt barselsdagpenge skal lederen udfylde en arbejdsgivererkæring om, at medarbejderen ikke har mulighed for at arbejde hjemme, afspadsere eller i øvrigt modtager løn fra Odder Kommune.

Læs mere om de nye regler og hent arbejdsgivererklæringer her.

Eksempler på indberetning af fravær grundet COVID-19
Da Odder Kommune som arbejdsgiver har mulighed for at få refusion i en række tilfælde ved medarbejderes fravær grundet COVID-19 er det vigtigt, at fraværet indberettes rigtigt i RI.

Vi ved det kan være kompliceret, og vi har derfor lavet et par eksempler på indberetning - dels vedr. forhold der vedrører medarbejderen selv (eller medarbejderen som nær kontakt), dels vedr. forhold der vedrører børn under 14 år.

OBS - eksemplerne vedr. fravær relatereret til børn er opdateret den 8. oktober 2020.

Eksemplerne kan også findes på de to sider her på HR-portalen, der særligt vedrører fravær grundet børns hjemsendelse og fravær relateret til medarbejderen selv.

Opdateret den 21. september 2020

Der er rejst spørgsmål om, hvorvidt COVID-19 test af medarbejdere (særligt på institutioner med smitte) er omfattet af arbejdstiden - du kan læse nærmere her

Opdateret den 4. september 2020

KL og Forhandlingsfællesskabet indgik den 26. juni 2020 en kollektiv aftale, som sikrede kommunale medarbejdere ret til fravær med løn, såfremt de selv var i øget risiko eller havde pårørende i øget risiko ved smitte med COVID-19, og dermed var omfattet af ret til sygedagpenge i henhold til sygedagpengelovens § 58b og § 58c.

Aftalen udløb oprindeligt den 31. august, men er i lighed med forlængelsen loven også forlænget til udgangen af 2020.

Aftalen om ret til fravær med løn kan læses her.

Opdateret den 31. august 2020

Der er på det seneste kommet en række spørgsmål dels gående på retten til fravær med/uden løn i forbindelse med COVID-19 og dels gående på, hvordan fravær skal indberettes.

Nedenfor finder du links til nærmere retningslinjer vedr. de forskellige spørgsmål:

 

Du kan finde ovenstående og andre personalemæssige retningslinjer og vejledninger om corona-situationer under Personale FAQ.