Spørgsmål og svar om personaleforhold

Senest opdateret den 23. marts 2021 - punkt om anbefalinger for vaccinerede tilføjet

Der dukker løbende spørgsmål op af personalejuridisk karakter. Vi vil her forsøge at samle de mest gængse spørgsmål og svar. Vær opmærksom på, at nogle personaleforhold kan ændre sig i takt med at situationen udvikler sig, så vi opdaterer siden i takt hermed.

Generelle forhold

Vi følger generelt myndighedernes retningslinjer og anbefalinger bl.a. om hjemmearbejde/fysisk fremmøde, afstandskrav m.m. Vores arbejdspladser er meget forskellige og derfor kan retningslinjerne fra myndighederne også være forskellige, samtidighed med at retningslinjer og anbefalinger kan skifte alt efter hvordan smitten udvikler sig. Fælles for os er dog, at vi skal hjælpe hinanden med at minimere smitterisikoen ved at huske afstand, afspritning og god håndhygiejne, når vi mødes fysisk på arbejdspladsen. 

Fælleserklæring
Helt generelt gælder overenskomsterne fortsat under COVID-19 epidemien.
Vi er dog også i en særlig situation, der kræver, at vi står sammen og hjælper hinanden. Alle er forpligtet til at anvende deres faglighed, være fleksible og hjælpe hinanden, så godt som muligt.

Den helt ekstraordinære situation kalder også på ekstraordinære løsninger, og KL og Forhandlingsfællesskabet indgik i foråret 2020 en fælleserklæring, der giver mulighed for, at medarbejdere kan blive anvist opgaver, der ligger udenfor den overenskomst man er ansat under, og på andre tidspunkter og arbejdspladser end man er vant til. Fælleserklæringen er forlænget foreløbigt frem til 31. marts 2021. Derudover er aftalt en række justeringer, herunder at der skal indgås lokale aftaler, såfremt man ønsker fx at anvende fælleserklæringens muligheder for at medarbejdere kan arbejde på tværs af overenskomstområder.


Læs den gældende fælleserklæring her.

 

Sundhedsstyrelsen anvisninger 

Da retningslinjer og anvisninger fra myndighederne løbende opdateres henviser vi til FAQ på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.