Spørgsmål og svar om personaleforhold

Senest opdateret den 21. september 2020 - tilføjelse af punkt om, hvorvidt COVID-19 test af medarbejdere sker indenfor eller udenfor arbejdstid.

Der dukker løbende spørgsmål op af personalejuridisk karakter. Vi vil her forsøge at samle de mest gængse spørgsmål og svar. Vær opmærksom på, at nogle personaleforhold kan ændre sig i takt med at situationen udvikler sig, så vi opdaterer siden i takt hermed.

Generelle forhold

Helt generelt gælder overenskomsterne fortsat under COVID-19 epidemien.
Vi er dog også i en særlig situation, der kræver, at vi står sammen og hjælper hinanden. Alle er forpligtet til at anvende deres faglighed, være fleksible og hjælpe hinanden, så godt som muligt.

Den helt ekstraordinære situation kalder også på ekstraordinære løsninger, og KL og Forhandlingsfællesskabet har fredag den 20. marts indgået en fælleserklæring, der giver mulighed for, at medarbejdere kan blive anvist opgaver, der ligger undefor den overenskomst man er ansat under, og på andre tidspunkter og arbejdspladser end man er vant til. 

Vi lægger vægt på, at de nødvendige og kreative løsninger gennemføres i dialog mellem ledelse og tillidsvalgte. 
Læs fælleserklæringen her.

Den oprindelige fælleserklæring har udløb den 31. maj 2020. I den anledning har parterne indgået en ny aftale ”Genåbning af kommunerne og udløb af fælleserklæringen om håndteringen af Corona-virus”, der skal understøtte kommunernes fortsatte behov for lokal fleksibilitet i forbindelse med genåbningen af Danmark.

Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse pga. covid-19 situationen
KL og Forhandlingsfællesskabet har endvidere den 27. marts indgået aftale om afvikling af frihed i hjemsendelsesperioden. Aftalen kan læses her.

Sundhedsstyrelsen anvisninger 

 Da retningslinjer og anvisninger fra myndighederne løbende opdateres henviser vi til FAQ på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.