Særligt for dig, der arbejder på plejecentre, bosteder eller i borgerens hjem m.v.

Senest opdateret 6. maj 2020 (link til "ældreweb")

På denne side har vi samlet en række vejledninger og retningslinjer som særligt gælder for medarbejdere, som varetager kritiske funktioner på sundheds- og ældreområdet.

Der henvises også til "ældreweb" for specifikke procedurer.

I Odder vil det typisk sige medarbejdere i Sundhed & Omsorg, Sundhedsplejen og på det specialiserede socialområde.

Sundhedsstyrelsen definerer kritiske funktioner på det kommunale område som:

  • øvrige og samtlige kommunale tilbud på sundheds- og ældreområdet herunder også tilbud i relation til socialområdet herunder fx plejehjem og –centre, hjemmeplejen, genoptræning, rehabiliteringscentre, hjerneskadecentre, madservice og indkøb, befor-dring til dagcentre, sundhedspleje, sygeplejeklinikker, omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje samt sundhedsindsatser på døgninstitutioner, botilbud, herberger, krisecentre, børnehuse, m.fl.

Sundhedsstyrelsens vejledninger og retningslinjer for personale på sundheds- og ældreområdet m.v. kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.