Særligt for dig, der arbejder på plejecentre, bosteder eller i borgerens hjem m.v.

Senest opdateret 6. maj 2020 (link til "ældreweb")

Da retningslinjerne løbende ændrer sig henvises der til "ældreweb" i forhold til konkrete retningslinjer for ansatte i Sundhed & Omsorg og på det specialiserede socialområde.

Læs mere på "ældreweb" for specifikke procedurer.

Sundhedsstyrelsen definerer kritiske funktioner på det kommunale område som:

  • øvrige og samtlige kommunale tilbud på sundheds- og ældreområdet herunder også tilbud i relation til socialområdet herunder fx plejehjem og –centre, hjemmeplejen, genoptræning, rehabiliteringscentre, hjerneskadecentre, madservice og indkøb, befor-dring til dagcentre, sundhedspleje, sygeplejeklinikker, omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje samt sundhedsindsatser på døgninstitutioner, botilbud, herberger, krisecentre, børnehuse, m.fl.

Sundhedsstyrelsens vejledninger og retningslinjer for personale på sundheds- og ældreområdet m.v. kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.