Frihed til pasning af børn, der er syge med COVID-19?

Overenskomstens regler om barns 1. og 2. sygedag gælder fortsat. Pasning af syge børn er medarbejderens ansvar.

Skulle der opstå situationer, hvor barnets sygdom strækker sig længere end to sygedage, opfordrer vi til, at man søger at finde løsninger sammen med medarbejderen ved fx at aftale hjemmearbejde, afspadsering, omsorgsdage eller afvikling af ferie.

I tilfælde af, at medarbejderen har afviklet al form for frihed, og at hjemmearbejde ikke er en mulighed for den pågældende medarbejder, kan der som vanligt gives tjenestefri uden løn i perioden.