Hvis en person i husstanden er smittet med COVID-19

Af Sundhedsstyrelsens vejledninger fremgår det, at personer med påvist COVID-19 i så høj grad som muligt skal isolere sig i hjemmet væk fra andre i husstanden og ikke have fysisk kontakt med personer i hjemmet.

Endvidere fremgår det, at ansatte, der bor i husstand med en person, der er påvist med COVID-19, skal være særligt opmærksomme på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd, herunder at personen med COVID-19 er isoleret fra andre i husstanden, samt være særlig opmærksom på symptomer på sygdom og blive hjemme, hvis man får symptomer.

I forhold til dagplejere, med en person i husstanden der er påvist med COVID-19 og opholder sig hjemme, må dagplejeren ikke passe børn i hjemmet.

Se også punktet "Hvornår skal man blive hjemme" under personaleforhold generelt.