Medarbejdere i særlige risikogrupper på skoler og i dagtilbud

Senest opdateret den 12. april 2020.

Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny coronavirus/COVID-19. Det gælder:

 • Ældre over 65 år (især over 80 år)
 • Personer med følgende kroniske sygdomme:
  • Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
  • Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
  • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
  • Kronisk leversygdom
  • Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
  • Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af slim fra luftvejene
  • Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer også
  • Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer
 • Personer med nedsat immunforsvar som følge af:
  • Blodsygdomme
  • Organtransplantation
  • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft
  • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet
 • Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt
 • Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip)

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler vi at du taler med den læge, som behandler dig.

Hvis du er i en risikogruppe skal du generelt være opmærksom på at sikre god håndhygiejne, undlade at give hånd, sikre afstand og have fokus på rengøring.

Medarbejdere behøver ikke at blive omplaceret eller at arbejde hjemmefra. Dette har baggrund i en vurdering om, at smitterisikoen ikke er større i skole og dagtilbud end den er i det omgivende samfund.


Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn skal gravide medarbejdere i dagtilbud 0-6 år fra graviditetsuge 28 (28+0) have hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ledelsen på den enkelte skole og det enkelte dagtilbud i dialog med den enkelte medarbejder at lave en konkret og individuel vurdering for medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe.

I vurderingen kan der lægges vægt på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at den pågældende medarbejder fortsat varetager sin vanlige funktion. I vurderingen for medarbejdere skal bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til arbejdsforhold uden fysisk kontakt med andre, samt medarbej-derens egen trygheds- og risikovurdering ved den vanlige arbejdsopgave/-funktion. Eventuelt begrænsede muligheder for at omplacere medarbejderen skal løses lokalt.

Vi har udarbejdet et risikovurderingsskema, med en række støttespørgsmål, som kan anvendes til vurderingen sammen med medarbejdere. Hent skemaet her.

Bor man i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan man som udgangspunkt godt komme på arbejde. Særlige forhold som fx igangværende kemoterapibehandling for husstandsmedlemmet, kan betyde, at udgangspunktet fraviges fordi der skal tages særlige hensyn.

I dagplejer, hvor der i husstanden bor en person, der er i særlig risikogruppe, skal der være særligt fokus på at følge de skærpede retningslinjer, og personen skal så vidt mulig opholde sig i andre rum end børnene, og som minimum med to meters afstand.

I forhold til skoler anbefales det, at ledelsen på den pågældende skole iværksætter fortsat onlineundervisning af elever, der ikke kan komme i skole. Hjemsendt personale kan arbejde hjemmefra.

Der henvises endvidere til vejledning vedr. særlige risikogrupper på sundheds-, ældre- og socialområdet.

Se også mere information til personer i særlige risikogrupper på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger om forebyggelse:

 • Hyppig håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre.
 • Brug handsker når du skal ud
 • Undgå tæt kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion.
 • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen. Vask eller sprit hænder efterfølgende.
 • Undgå større forsamlinger og offentlig transport i myldretid
 • Hold afstand - og bed andre tage hensyn
 • Undgå unødig fysisk kontakt - husk at det er ok at sige nej til social sammenkomster
 • Har du symptomer på sygdom, også lette symptomer, skal du blive hjemme