Medarbejderforhold i forbindelse med COVID-19 vaccination

Senest opdateret den 10. januar 2021

Som bekendt er vaccination af de første borgere og medarbejdere i fuld gang. Vi følger myndighedernes og KL's informationer og anvisninger nøje, op opdaterer HR-portalen i takt med, at der komme nye informationer.

De første, der er blevet tilbudt vaccine er beboere på plejecentre og akutenheder. Medarbejdere, der varetager pleje- og omsorgsopgaver i forhold til disse borgere er ligeledes med i den gruppe, der får tilbudt vaccine i første omgang. 

vaccinationskalenderen kan du få et overblik over den forventede vaccinationsplan for de forskellige målgrupper.

Sundhedsstyrelsen har den 26. december 2020 udsendt denne information om tilbud om vaccination mod COVID-19.

Arbejdsgivers rolle i forbindelse med vaccination af medarbejdere

Medarbejderes  vaccination mod COVID-19 er som sådan arbejdsgiveren uvedkommende. Da udsendelse af vacciner i første bølge dog går meget stærkt og da plejepersonale på plejecentre og Korttid og Daghjem vil få tilbud om vaccine i første bølge, har myndighederne anmodet om, at arbejdsgiverne bistår med at indhente interessetilkendegivelser blandt personalet. 

Det skal understreges, at det er helt frivilligt både om man ønsker at modtage vaccine, og om man ønsker at oplyse sin arbejdsgiver/leder om, hvorvidt man ønsker at blive vaccineret. 
Hvis man ikke ønsker at oplyse sin leder om interesse for vaccination vil man fortsat få mulighed for at blive vaccineret, når det bliver muligt selv at bestille tid på vaccinationsstederne.  

Selvom medarbejdere i visse funktioner prioriteres i forhold til vaccination, er vaccinationen ikke en del af ansættelsesforholdet. Det betyder f.eks. også, at Odder Kommune ikke registrerer på personalesagen, om medarbejdere er blevet vaccineret, ligesom vi heller ikke registrerer eventuelle testresultater vedr. COVID-19 på personalesagen. 

Har man fri med løn til at blive vaccineret?

I det omfang det bliver muligt for plejepersonale at blive vaccineret på arbejdsstedet, vil de medarbejdere, der er på arbejde på vaccinationstidspunktet kunne blive vaccineret i arbejdstiden. Tilsvarende gælder for medarbejdere, der transporterer borgere til vaccinationssted, og som i den forbindelse ønsker og har mulighed for at blive vaccineret. For alle andre medarbejdere vil der være tale om, at vaccinationen sker i fritiden, og der ydes ikke kompensation.

Der yder ligeledes heller ikke transportgodtgørelse i forbindelse med kørsel til vaccination. 

Læs også mere om vaccination mod COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.