Særligt om arbejdstid ved COVID-19 test af medarbejdere

Odder Kommune følger KL's anvisninger i forhold til om test af medarbejdere for COVID-19 sker indenfor eller udenfor arbejdstid. 

Kommunale medarbejdere kan som alle andre borgere i Danmark blive testet for COVID-19 i enten sundhedssporet eller samfundssporet.

Udgangspunktet er, ligesom med andre lægebesøg mv., at en test sker uden for arbejdstid. 

Særligt vedr. test af borgere og medarbejdere på institutioner med smittetilfælde

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at test her kan foretages af plejehjemslæge, af regional udkørende funktion eller ved direkte fremmøde i regional COVID-19 klinik. Alternativt kan institutionens eget personale eller andet kommunalt sundhedspersonale foretage test afhængig af kompetencer efter aftale mellem regionen og kommunen.

I de tilfælde, hvor der testes på baggrund af en ”nær kontakt” foretages testen i regi af TestCenter Danmark – enten ved direkte fremmøde eller ved udkørende funktion. Egen læge henviser til test i TestCenter Danmark.

Såfremt test gennemføres på arbejdspladsen, vil dette være at betragte som arbejdstid for de medarbejdere, der er på arbejde på testtidspunktet. For øvrige medarbejdere gennemføres test som udgangspunkt uden for arbejdstid, jf. ovenfor.