Særligt om arbejdstid ved COVID-19 test af medarbejdere

Senest opdateret den 8. marts 2021

Odder Kommune følger KL's anvisninger i forhold til om test af medarbejdere for COVID-19 sker indenfor eller udenfor arbejdstid. 

Kommunale medarbejdere kan som alle andre borgere i Danmark blive testet for COVID-19 i enten sundhedssporet eller samfundssporet.

I visse tilfælde (beskrevet nedenfor) vil medarbejdere kunne blive testet indenfor arbejdstiden. Derudover gælder der særlige regler, hvis arbejdsgiver stiller krav om COVID-19 test af de ansatte (læs mere her). I øvrige tilfælde vil test som udgangspunkt ikke være omfattet af arbejdstiden.

Særligt vedr. myndighedernes anbefalinger om ugentlige test (gældende foreløbigt til og med 30. april 2021)

I forlængelse af myndighedernes anbefalinger, om at man lader sig teste en gang om ugen, hvis man har fysisk fremmøde på arbejdspladsen, er der lavet aftale med Regionen om, at det er muligt at få foretaget pcr-test i Spektrum. Der er åbent dagligt til og med den 30. april 2021.

Der skal bookes tid til test - læs mere på Region Midt's hjemmeside om tidsbestilling.

Der er endvidere etableret hurtigteststed i Vita Park v/Kapellet, hvor der ligeledes er åbent dagligt.

Medarbejdere, der fortsat møder fysisk på arbejdspladsen, kan i den forbindelse blive testet indenfor arbejdstiden, såfremt det er foreneligt med arbejdets tilrettelæggelse. 

Der er også for udvalgte målgrupper indgået aftale om mulighed for hurtig-test på arbejdspladsen.

Særligt vedr. test af borgere og medarbejdere på institutioner med smittetilfælde

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at test her kan foretages af plejehjemslæge, af regional udkørende funktion eller ved direkte fremmøde i regional COVID-19 klinik. Alternativt kan institutionens eget personale eller andet kommunalt sundhedspersonale foretage test afhængig af kompetencer efter aftale mellem regionen og kommunen.

I de tilfælde, hvor der testes på baggrund af en ”nær kontakt” foretages testen i regi af TestCenter Danmark – enten ved direkte fremmøde eller ved udkørende funktion. Egen læge henviser til test i TestCenter Danmark.

Såfremt test gennemføres på arbejdspladsen, vil dette være at betragte som arbejdstid for de medarbejdere, der er på arbejde på testtidspunktet. For øvrige medarbejdere gennemføres test som udgangspunkt uden for arbejdstid, jf. ovenfor.