Elever og studerende

KL afventer på nuværende tidspunkt svar fra Undervisningsministeriet på, hvorledes elever, der aktuelt er i en skoleperiode på en erhvervsuddannelse, kan anvendes i vagtdækningen i den aktuelle situation. KL vil vende tilbage herom, så snart der er svar fra ministeriet.

For de elever der aktuelt er i praktik gælder, at de kan indgå i vagtplanlægningen under hensyn til, hvor de er i deres uddannelsesforløb. Vejlednings- og andre undervisningsaktiviteter i praktikken afvikles under hensyn til driften. For elever, som efter planen skal starte praktik i uge 12, bør det enkelte praktiksted tage bestik af situationen og være i dialog med skolen herom.

I forhold til studerende på uddannelser rettet mod sygeplejerske, ergo- og fysioterapeut har KL været i dialog med Professionshøjskolerne. De studerende er blevet orienteret om, at det er det enkelte praktiksted, der afgør om de skal møde ind i praktik/klinik. De studerende, der ikke har været i dialog med deres praktiksted, har af professionshøjskolerne fået besked at blive hjemme, indtil de hører nærmere fra praktik/klinikstedet.

Af hensyn til at situationen på sigt kan betyde, at der bliver behov for at kalde studerende ind til vagtdækning, har KL udarbejdet en kort informationsskrivelsen til elever og studerende, som kan læses her