Fravigelse af hviletidsbestemmelserne

Senest opdateret den 28. maj 2020 

Arbejdsmiljøloven indeholder en force majeure-bestemmelse, som Arbejdstilsynet har meddelt er gældende, som følge af COVID-19 krisen.

Det vil være muligt for virksomheder at bruge force majeure reglen med henvisning til COVID-19, hvis betingelserne i force majeure bestemmelsen er opfyldt. Det er arbejdsgiverens ansvar at foretage vurderingen af, om det er tilfældet, og fravigelsen skal dokumenteres skriftligt.

Dette betyder primært, at arbejdspladser, som varetager de kritiske funktioner i Odder Kommune, og som kommer under et særligt arbejdsmæssigt pres på grund af COVID-19 pandemien, kan fravige 11-timers reglen, hvis det er nødvendigt for at opretholde deres aktiviteter.

Reglen om, at ansatte skal have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer i døgnet og et ugentligt fridøgn, vil således kunne fraviges ”i nødvendigt omfang” på de arbejdspladser, der er ekstraordinært arbejdsbelastede på grund af COVID-19 pandemien.

Arbejdet skal fortsat tilrettelægges sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Medarbejderne skal have kompensation for de aflyste hvileperioder og fridøgn på et senere tidspunkt eller passende beskyttelse, hvis det rent undtagelsesvis ikke er muligt at kompensere medarbejderne med hvileperioder. Dette kan ske ved ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, arbejdsorganisatoriske eller administrative tiltag, herunder pauser og perioder med mindre belastende arbejde.

Fravigelsen skal kunne dokumenteres skriftligt over for arbejdsmiljøgruppen/de ansatte og Arbejdstilsynet.

Det betyder, at arbejdsgiveren skal være opmærksom på, at det skal være muligt at se, at der er sket fravigelse af hviletidsreglerne. Det skal være skriftligt, men der er ikke formkrav til, hvordan det skal ske.

Der er lavet to skemaer, som man kan anvende til at registrere fravigelse af hviletidsbestemmelserne i Odder Kommune. Skemaerne kan hentes i wordformat herunder: