Hvornår må man komme på arbejde eller skal blive hjemme grundet COVID

Senest opdateret den 5. januar 2022.

Vi følger generelt sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til, hvornår man som ansat må møde på arbejde eller skal blive hjemme grundet symptomer, smitte eller nær kontakt i forhold til corona. 

 

Hvis du får symptomer på COVID-19

Hvis du får symptomer på COVID-19, skal du gå i selvisolation, så du undgår at smitte andre, og du skal sørge for at blive testet med en PCR-test hurtigst muligt. Dette gælder også, hvis du er færdigvaccineret.

De typiske symptomer på COVID-19 ligner de symptomer, du kender fra fx forkølelse og influenza:

Feber, Tør hoste, Tab af smags- og lugtesans, Vejrtrækningsbesvær, Træthed, Muskelsmerter, Ondt i halsen, Nogle kan også opleve andre symptomer som fx kvalme, diarré og opkast.

Hvis du tester negativ for COVID-19 (ikke er smittet) kan du møde på arbejde, når du føler dig frisk nok til det, og risikoen for i almindelighed at smitte andre er minimeret. 

Hvis du er smittet med COVID-19

Hvis du bliver smittet med COVID-19 skal du gå i selvisolation. Selvisolationen kan ophæves efter følgende retningslinjer, hvorefter du må møde på arbejde igen.

 • Ved symptomer på COVID-19:
  Du regnes for smittefri og kan ophæve din selvisolation 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet. Du kan også ophæve din selvisolation efter 10 dages sygdom, hvis du føler dig betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v. Det kræver dog, at du forinden har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som fx paracetamol).

 • Hvis du ikke har haft symptomer på COVID-19:
  Hvis du ikke har haft symptomer, kan du ophæve din selvisolation 7 dage efter, at din test blev taget.

 

Hvis du er nær kontakt til en COVID-19 smittet

 • Hvis du er nær kontakt til en i din husstand (eller lign.)

  Er du nær kontakt til en i din husstand skal du gå i isolation og blive testet på 4. og 6. dag. Testen på 4. dag skal være en pcr-test, og isolationen kan ophæves, hvis 4. dags testen er negativ.

  Undtagelser fra isolation:
  Hvis du har modtaget 3. vaccinestik behøver du ikke  at gå i isolation, men bør testest på 4. og 6. dag
  Hvis du har været smittet med COVID-19 indenfor de seneste 12 uger, behøver du hverken at gå i isolation eller blive testet.  

 • Hvis du har været i kontakt med andre smittede end din husstand ("øvrige kontakter")


  Hvis du har været i kontakt med en smittet, der ikke er en del af din husstand behøver du ikke at gå i isolation, men bør blive testet på 4. og 6. dag. 

 

Læs mere om nære kontakter og øvrige kontakter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.