Krav om brug af mundbind

Senest opdateret den 7. november 2020

Gældende fra den 29. oktober 2020 og foreløbigt til 2. januar 2021 gælder der regler om brug af mundbind på visse kommunale arbejdspladser. 
De nye regler gælder samlet set indenfor følgende områder

  • sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområde
  • i detailhandlen
  • kultur- og kirkeinstitutioner
  • idræts- og foreningsfaciliteter
  • uddannelsesinstitutioner (det gælder ikke grundskolen)

Gældende fra den 9. november 2020 gælder reglerne desuden også for Borgerservice og Jobcentre. 

Kravet om brug af mundbind gælder lokaler, som offentligheden har adgang til, inden for de ovenfor nævnte områder. Kravet gælder således ikke generelt for lokaler mv. som offentligheden har adgang til.

Konkret betyder det i Odder, at kravet er gældende i Sundhed & Omsorg, Bo & Beskæftigelse, Vejledning & Mestring, Forebyggelse & Rusmidler, Tandplejen, Biblioteket, Musikskolen (Spektrum), publikumsarealerne på Rådhuset (i Rådhusets åbningstid) og ved borgerbetjening i Borgerservice og Jobcentret. 
Der er endvidere truffet beslutning om, at der skal bæres mundbind på fællesarealerne i Vitapark.

Der skal de pågældende steder opsættes informationsmateriale om, at der skal bæres mundbind.

Plakat om brug af mundbind kan downloades på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kravet om brug af mundbind er jf. ovenstående ikke gældende for bl.a. skoler og daginstitutioner.