Nære kontakter til COVID-19 smittede

Retningslinjer for medarbejdere, som er i nær kontakt med COVID-19-smittede

Senest opdateret den 23. marts 2021 (henvisning til anbefalinger for vaccinerede)

Bemærk også særlige anbefalinger for vaccinerede.

Særligt om definition af nære kontakter i sundhedssektoren

 • Sundhedspersonale er nær kontakt til en COVID-19-smittet hvis der ikke har været anvendt tilstrækkelige værnemidler og de i øvrigt
  opfylder kriterier for nær kontakt. Disse omfatter at have haft direkte fysisk kontakt eller ubeskyttet kontakt til smittefarlige sekreter
  og/eller at have haft kontakt inden for 2 meter i mere end 15 minutter.
 • Tilstrækkelige værnemidler er når en sundhedsperson har anvendt foreskrevne værnemidler ved kontakt med en patient. Hvis der er
  tale om to kollegaer bør begge have anvendt værnemidler i form af kirurgisk maske type II eller heldækkende ansigtsvisir. 
 • Personale der ikke er nær kontakt, men som har været tæt på en person, der siden viser sig at være smittet med COVID-19, kan
  screenes med test ud fra et forsigtighedsprincip, men skal ikke gå i selvisolation og kan arbejde ind til testsvar foreligger. Screening kan
  fx ske på 4. og 6. dag efter eksponering. Med foreskrevne værnemidler menes de værnemidler der anbefales i den givne situation, fx ud fra den viden der er på det aktuelle tidspunkt om smittestatus hos den pågældende patient eller som foreskrevet til den enkelte procedure jf. Statens Serum Instituts nationale Infektionshygiejniske retningslinjer for sundhedspersonale ifm. COVID-19 (Infektionshygiejniske retningslinjer for sundhedspersonale ifm. covid-19 (ssi.dk)). Mistænkes der ikke smitte med COVID-19, se Sundhedsstyrelsens
  publikation Retningslinjer for brug af værnemidler når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-19 (Håndtering af COVID-19:
  Retningslinjer for brug af værnemidler - Sundhedsstyrelsen). Derudover skal det bemærkes at der generelt bør anvendes værnemidler som foreskrevet i Statens Serum Instituts Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer (NIR (ssi.dk)).


Ovenstående gælder for alle virusvarianter, og der er således ikke andre anbefalinger i relation til fx B.1.1.7.

Hvad er nære kontakter i øvrigt?

I forbindelse med udbrud af coronasmitte på fx arbejdspladsen, daginstitutioner og skoler kan der opstår tvivl om, hvad nære kontakter er – og hvordan det skal håndteres. Her en beskrivelse af, hvad der konkret menes.

Når en medarbejder testes positiv for COVID-19, foretages der altid en opsporing af nære kontakter på arbejdspladsen/skolen/daginstitutionen, såfremt denne har været på arbejde 48 timer forinden symptom debut eller test (ved ingen symptomer).

Det er vigtigt, at denne vurdering foretages korrekt ud fra de gældende retningslinjer, således at smittekæder bliver brudt - men ligeledes at medarbejder/elever/børn ikke sendes unødigt hjem. Hvis man har fulgt Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det være meget få personer, som man har været nær kontakt med.

Definition på nære kontakter:

 •  En person, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • En person der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.
 • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19 og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.
 • En personer, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der har fået påvist ny coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
  - Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb
  - Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
  - Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning.


Nære kontakter vil være de få kolleger og venner (eller børn og elever), hvor man ikke har haft mulighed for at overholde rådene om at holde afstand. Det kan fx være en situation, hvor man har været nødt til at stå meget tæt på en kollega i længere tid. Det kan også være en situation, hvor man har rykket sig lidt for tæt sammen om et middagsbord. Det kan også være i situationen, hvor man har håndteret en borger, der senere viser sig at have COVID-19, og ikke har anvendt de foreskrevne værnemidler eller haft mulighed for at følge myndighedernes generelle råd.

Hertil er det vigtigt at fremhæve, at hvis medarbejderne har fulgt Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det være meget få personer, som vurderes som nære kontakter. Som enkelt person, kan man således gøre meget selv for, at undgå at blive nær kontakt.

OBS! Definitionen af nære kontakter kan justeres i situationer hvor smittetallet stiger, eller ved mutationer af coronavirus, der er særligt smitsomme. Vær derfor opmærksom på Sundhedsstyrelsens aktuelle definition af nære kontakter.

Hvem definerer, hvad nære kontakter er?

Odder Kommunes Corona-beredskabsgruppen som bl.a. består af borgmesteren, og direktionen følger udviklingen dagligt. Det betyder, at vi følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer samt er i sparring med myndighederne i tilfælde af konstaterede smitte.

Vi følger også myndighederne retningslinjer i forbindelse med smitteopsporing, og derfor er håndtering af smitteudbrud i forbindelse med nære kontakter, en præcis håndtering set i forhold til retningslinjerne. Der er altså ikke om en ”Odder-tilgang”, men en direkte håndtering i tråd med myndighedernes retningslinjer.

 

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.