Nære kontakter til COVID-19 smittede

Retningslinjer for medarbejdere, som er i nær kontakt med COVID-19-smittede

Nære kontakter defineres som:

  • Personer fra samme husstand som person, der har fået påvist COVID-19
  • Personer med direkte fysisk kontakt (fx ved berøring) til person, som har fået påvist COVID-19
  • Personer som har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra person, som har fået påvist COVID-19, fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.
  • Personer med tæt kontakt “ansigt-til-ansigt” inden for 2 meter i mere end 15 minutter, fx samtale med person, som har fået påvist COVID-19
  • Personer som har været i et lukket miljø, fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 minutter og med mindre end 2 meters afstand fra person, som har fået påvist COVID-19
  • Sundhedspersonale og andre som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Hvis du er blevet bekendt med, at du betragtes som en nær kontakt, til en person der er smittet med COVID-19 må du ikke komme på arbejde, før du kan fremvise en negativ test.

Du har ret til fri med løn indtil du kan komme på arbejde igen. 

Læs mere information her

Skal en i hustanden testes for COVID-19, kan du som udgangspunkt godt komme på arbejde. Så længe der ikke forelægger et positivt testsvar, samt at du ikke selv har symptomer på COVID-19.