Sygemeldinger

Senest opdateret den 27. marts 2020

Bliver man syg under hjemsendelsesperioden, skal man helt på sædvanlig vis sygemelde sig i henhold til arbejdspladsen og Odder Kommunes procedure herfor.

Bliver man sygemeldt eller hjemsendt som følge af COVID-19, kan Odder Kommune få refusion fra første fraværsdag. Da det ikke er alle, der bliver testet for COVID-19, skal man underskrive en tro- og loveerklæring, om at man har en realistisk formodning om, at sygefraværet skyldes COVID-19, hvis man ikke er testet. Det vil man modtage et brev i e-boks om.