Ved rejse i udlandet

Senest opdateret den 15. december 2020 


Ikke-nødvendige private rejser
Odder Kommune følger myndighedernes og KL's anbefalinger i forhold til medarbejdere, der rejser i udlandet. 

For at mindske risikoen for smittespredning må medarbejdere, der har foretaget ikke-nødvendige private rejser til lande/områder, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser, derfor ikke møde på arbejde før 10 dage efter hjemkomsten, eller der foreligger en negativ corona-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter hjemkomsten.  Medarbejderen skal selv betale karantæneperioden enten i form af ferie, afspadsering eller løntræk.

Hvis du som medarbejder har planlagt rejse til udlandet i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning, skal du således oplyse din leder herom.

Hvis Udenrigsministeriets rejsevejledning under rejsen ændres fra åben (gul) til karantæne (orange) gælder opfordringen til at blive hjemme i 10 dage ikke - man opfordres dog til at lade sig teste for COVID-19.

Nødvendige private rejser
Ved hjemkomst fra skal man følge myndighedernes anvisninger. Udenrigsministeriet oplyser følgende:

”Hvis du kommer hjem fra en nødvendig rejse, kan du bestille tid til en COVID-19-test. Du skal bruge dit NemID til at logge ind og bestille tid på www.coronaprover.dk. Testen bør foretages umiddelbart efter hjemkomst til Danmark, men ved korte rejser dog tidligst 4 dage efter udrejsen fra Danmark. Testen foretages af Testcenter Danmark, som har oprettet testcentre over hele landet. Du bør følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation indtil, at du har modtaget et negativt testsvar."

Har man som medarbejder krav på løn, mens man afventer svar på test?
En medarbejder, der har foretaget en nødvendig privat rejse og skal blive hjemme indtil negativt test-svar for COVID-19 har ikke krav på løn, mens man venter på svar. 

Såfremt det er muligt at opgaverne kan løses ved at arbejde hjemmefra, kan man gøre dette.

Ved smitte med COVID-19 under rejse
Hvis en medarbejder tager på en ferierejse i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning, og under rejsen bliver smittet med COVID-19, vil der som udgangspunkt være tale om selvforskyldt sygdom, således at medarbejderen ikke har krav på løn uden sygefraværet.

Pasning af børn, der skal i karantæne, som følge af rejse til udlandet

Udgangspunktet er, at medarbejdere skal møde på arbejde, og at eventuelle pasningsproblemer er arbejdsgiver uvedkommende. Medarbejderne må derfor selv sørge for pasning.

I den situation, hvor institutionen afviser at modtage barnet efter udlandsrejse, gælder reglerne om barns første og anden sygedag ikke.

KL opfordrer til, at kommunale arbejdsgivere søger at finde løsninger sammen med medarbejderen og fx aftale hjemmearbejde, afspadsering, omsorgsdage, afvikling af ferie eller tjenestefri uden løn.

Læs også mere om rejser til udlandet på Udenrigsministeriets hjemmeside.