Ved rejse i udlandet

Odder Kommune følger myndighedernes og KL's anbefalinger i forhold til medarbejdere, der rejser i udlandet. 

For at mindske risikoen for smittespredning må medarbejdere, der har været på ferie i lande, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser, derfor ikke møde på arbejde før 14 dages efter hjemkomsten. Medarbejderen skal selv betale karantæneperioden enten i form af ferie, afspadsering eller løntræk.


Hvis du som medarbejder har planlagt rejse til udlandet i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning, skal du således oplyse din leder herom.

Ved smitte med COVID-19 under rejse
Hvis en medarbejder tager på en ferierejse i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning, og under rejsen bliver smittet med COVID-19, vil der som udgangspunkt være tale om selvforskyldt sygdom, således at medarbejderen ikke har krav på løn uden sygefraværet.

Pasning af børn, der skal i karantæne, som følge af rejse til udlandet

Udgangspunktet er, at medarbejdere skal møde på arbejde, og at eventuelle pasningsproblemer er arbejdsgiver uvedkommende. Medarbejderne må derfor selv sørge for pasning.

I den situation, hvor institutionen afviser at modtage barnet efter udlandsrejse, gælder reglerne om barns første og anden sygedag ikke.

KL opfordrer til, at kommunale arbejdsgivere søger at finde løsninger sammen med medarbejderen og fx aftale hjemmearbejde, afspadsering, omsorgsdage, afvikling af ferie eller tjenestefri uden løn.