Særligt for dig, der arbejder på plejecentre, bosteder eller i borgerens hjem m.v.

Senest opdateret 26. marts 2020

På denne side har vi samlet en række vejledninger og retningslinjer som særligt gælder for medarbejdere, som varetager kritiske funktioner på sundheds- og ældreområdet.

I Odder vil det typisk sige medarbejdere i Sundhed & Omsorg, Sundhedsplejen og på det specialiserede socialområde.

Sundhedsstyrelsen definerer kritiske funktioner på det kommunale område som:

  • øvrige og samtlige kommunale tilbud på sundheds- og ældreområdet herunder også tilbud i relation til socialområdet herunder fx plejehjem og –centre, hjemmeplejen, genoptræning, rehabiliteringscentre, hjerneskadecentre, madservice og indkøb, befor-dring til dagcentre, sundhedspleje, sygeplejeklinikker, omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje samt sundhedsindsatser på døgninstitutioner, botilbud, herberger, krisecentre, børnehuse, m.fl.