HovedUdvalg

De otte tillidsrepræsentanter udpeges af hovedorganisationerne efter følgende fordeling:

  • OAO 4 repræsentanter
  • FTF-K 3 repræsentanter
  • AC 1 repræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af og blandt alle kommunens arbejdsmiljørepræsentanter – dog så vidt muligt fra forskellige områder. Der kan desuden vælges to suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanterne til HovedUdvalget. Disse vælges ligeledes af og blandt kommunens arbejdsmiljørepræsentanter.