OmrådeUdvalg Børn, Unge og Kultur

De otte tillidsrepræsentanter udpeges af hovedorganisationerne efter følgende fordeling:

  • OAO 3 repræsentanter
  • FTF-K 4 repræsentanter
  • AC 1 repræsentant

Det skal så vidt muligt sikres, at tillidsrepræsentanterne samlet dækker bredt blandt de organisatoriske enheder under området.

Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af og blandt alle arbejdsmiljørepræsentanter indenfor området – dog så vidt muligt fra forskellige dele af området. Der kan desuden vælges to suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanterne til OmrådeUdvalget. Disse vælges ligeledes af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne på området.