Retningslinjer m.v.

En retningslinje er en aftale mellem parterne i MED-systemet. Der er tre forskellige slags retningslinjer:

 1. Procedureretningslinjer
  Hovedudvalg i kommuner skal aftale retningslinjer for proceduren for drøftelse af
     a) Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold
     b) Kommunens personalepolitik
     c) Større rationaliserings- og omstillingsprojekter.
   
 2. Skal-retningslinjer
  Skal-retningslinjer er retningslinjer, som skal aftales i MED-systemet.
   
 3. Kan-retningslinjer
  Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed.