OmrådeUdvalg Rådhus

De fem medarbejderrepræsentanter fordeler sig således:

  • OAO 3 repræsentanter
  • FTF 1 repræsentant
  • AC 1 repræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges blandt arbejdsmiljørepræsentanterne på rådhuset. Såfremt der er valgt mere end to arbejdsmiljørepræsentanter for Rådhuset, kan der desuden vælges op til to suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanterne til OmrådeUdvalget. Disse vælges ligeledes af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne på området.