OmrådeUdvalg Social og Sundhed

De fem tillidsrepræsentanter udpeges af hovedorganisationerne efter følgende fordeling:

  • OAO 3 repræsentanter
  • FTF-K 2 repræsentanter

Det skal så vidt muligt sikres, at tillidsrepræsentanterne samlet dækker bredt blandt de organisatoriske enheder under området.

Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af og blandt kommunens arbejdsmiljørepræsentanter indenfor området – dog så vidt muligt fra forskellige dele af området. Der kan desuden vælges to suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanterne til OmrådeUdvalget. Disse vælges ligeledes af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne på området.