OmrådeUdvalg Teknik

OmrådeUdvalg Teknik er sammensat af to ledelsesrepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og to arbejdsmiljørepræsentanter. Mindst én af ledelsesrepræsentanterne skal være medlem af en arbejdsmiljøgruppe.

De to medarbejderrepræsentanter fordeler sig således:

  • Vej og Park 1 repræsentant
  • Tunø-Færgen 1 repræsentant

Er der valgt tillidsrepræsentanter på området, er de som udgangspunkt selvskrevet til udvalget. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges således, at der så vidt muligt deltager en arbejdsmiljørepræsentant fra hver af de to enheder.

Er medarbejderne valgt både som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant skal det sikres at, der vælges ekstra medarbejderrepræsentanter, således at der samlet er mindst tre repræsentanter fra medarbejdersiden i udvalget.