Valg til MED-organisationen 2021

Der gennemføres valg til MED-organisationen i Odder Kommune hvert 4. år i samme år som der er kommunalvalg, jf. den lokale MED-aftale.

Arbejdsmiljørepræsentanternes funktionsperiode følger MED-organisationens funktionsperiode, og der skal derfor samtidig gennemføres valg af arbejdsmiljørepræsentanter.

Valgene gennemføres i føres i første kvartal med henblik på, at den nye MED-organisation træder i kraft pr. 1. april 2021.

Drejebog for processen kan hentes her.

Du kan læse mere om valg af arbejdsmiljørepræsentanter her.