Nyheder

Ledelseskommissionens anbefalinger

Ledelseskommissionen udkom den 12. juni med deres anbefalinger til udvikling af fremtidens ledelse i den offentlige sektor.

Læs mere

Anbefalinger til et bedre arbejdsmiljø

Ekspertudvalget om arbejdsmiljø har afleveret sine anbefalinger til beskæftigelsesministeren.

Læs mere

Arbejdsmiljø i et biologisk perspektiv

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse for ledere og tillidsvalgte den 7. november 2017 på Odder Parkhotel

Læs mere

Arbejdsmiljødag 2021

Torsdag den 18. marts 2021 afholder vi igen en arbejdsmiljødag for ledere og tillidsvalgte ved Odder Kommune.

Læs mere

Arbejdsmiljødagen udskydes

Grundet den aktuelle udvikling i COVID-19 udskydes arbejdsmiljødagen til den 18. marts 2021.

Læs mere

Regnskab for arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljøregnskabet for 2017 er nu tilgængelig på HR-portalen. Regnskabet danner afsæt for den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Læs mere

Arbejdsmiljø 2018

Arbejdsmiljøregnskabet for 2018 er nu klar som afsæt for den årlige arbejdsmiljødrøftelse i MED-systemet.

Læs mere