Nyheder

Ledelseskommissionens anbefalinger

Ledelseskommissionen udkom den 12. juni med deres anbefalinger til udvikling af fremtidens ledelse i den offentlige sektor.

Læs mere

Anbefalinger til et bedre arbejdsmiljø

Ekspertudvalget om arbejdsmiljø har afleveret sine anbefalinger til beskæftigelsesministeren.

Læs mere

Arbejdsmiljø i et biologisk perspektiv

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse for ledere og tillidsvalgte den 7. november 2017 på Odder Parkhotel

Læs mere

Arbejdsmiljødagen udskydes

Grundet den aktuelle udvikling i COVID-19 udskydes arbejdsmiljødagen til den 18. marts 2021.

Læs mere

Regnskab for arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljøregnskabet for 2017 er nu tilgængelig på HR-portalen. Regnskabet danner afsæt for den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Læs mere

Arbejdsmiljø 2018

Arbejdsmiljøregnskabet for 2018 er nu klar som afsæt for den årlige arbejdsmiljødrøftelse i MED-systemet.

Læs mere

Arbejdstilsynet får ny hjemmeside

Den 22. november bliver Arbejdstilsynets nuværende hjemmeside afløst af en ny hjemmeside om arbejdsmiljø.

Læs mere