Nyheder

Søg midler til en lokal indsats

Hvis din arbejdsplads mangler midler til en konkret arbejdsmiljøindsats, er der nu hjælp at hente.

Nye regler for hjemmearbejde

Den 30. april 2022 træder en ny bekendtgørelse om hjemmearbejde i kraft.

Fire hurtige fra HU

Kort og godt fra Hovedudvalgsmødet den 21. februar 2022.

Regnskab for arbejdsmiljø 2021

Arbejdsmiljøregnskabet er nu klar til behandling.

Hånd med mobil hvor der står covid

OPHØR af krav om coronapas

Kravet om at medarbejdere skal kunne fremvise gyldigt coronapas bortfalder.

Coronapas

Indførelse af coronapas

Der indføres krav om gyldigt coronapas for alle ansatte pr. 13. december 2021.

Nyeste referater

Her finder du de nyeste referater fra møder i HovedUdvalget og de fire OmrådeUdvalg.

Odder Rådhus

Tre hurtige fra hovedudvalget

Hovedudvalget vil fremover efter hvert møde udsende en info om de særligt vigtige beslutninger, som udvalget har truffet på mødet. Info vil være tilgængelig på HR-portalen samt på intranettet.

Vaccination

Influenzavaccination

Direktionen har sammen med HovedUdvalget besluttet at tilbyde alle medarbejdere gratis influenzavaccination i 2021.

Nyt tilbud - Graviditet og trivsel

Odder Kommune deltager i forskningsprojekt om forebyggelse af sygefravær blandt gravide.