4 hurtige fra Hovedudvalget

01. december 2022

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitikken udgår og indarbejdes i det personalepolitiske værdisæt
På Hovedudvalgsmødet den 28. november vedtog udvalget en justering af Det personalepolitiske værdisæt, således at det nu mere tydeligt også favner værdierne for det gode arbejdsmiljø. Samtidig besluttede HovedUdvalget at nedlægge Arbejdsmiljø- og Sundhedspolitikken som selvstændig politik.

Det personalepolitiske værdisæt skal som hidtil lægge op til gode dialoger i de lokale MED-udvalg om, hvordan værdierne lokalt udfoldes i praksis.

Se det reviderede personalepolitiske værdisæt her

Nye arbejdsmiljømål

I forlængelse af indarbejdelsen af arbejdsmiljøet i det personalepolitiske værdisæt vedtog HoveUdvalget også nye mål for arbejdsmiljøarbejdet for 2023-2025.

Målene indeholder ambitioner for:

  • Sygefravær
  • Sunde arbejdspladser
  • Mindske psykiske belastninger

Det bemærkes særligt, at målene for sygefraværet ændres fra en procentmæssig reduktion til en ambition om, at sygefraværet på den enkelte arbejdsplads ikke overstiger 12 dage i gennemsnit pr. medarbejder (omregnet til fuldtidsbeskæftigede).

Derudover bemærkes at der i forhold til ambitionen om at mindske de psykiske belastninger skal udarbejdes en fælles retningslinje for forebyggelse og håndtering af stress.

Find de nye arbejdsmiljømål og indsatser her.

Deltagelse som nøglekommune i Projekt En Fremtid med Fuldtid

Som led i rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen besluttede HovedUdvalget at Odder Kommune skal deltage som nøglekommune i det fælles projekt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om at finde nye veje til at få flere deltidsansatte op i tid. Projektet benævnes i sin helhed En fremtid med fuldtid.

At være nøglekommune indebærer bl.a. at minimum 3-5 arbejdspladser lokalt vil være med til at udvikle og gennemføre prøvehandlinger, der skaber større ønske og bedre muligheder for højere timetal blandt deltidsansatte.

Læs mere om, hvad det vil sige at være nøglekommune her.

Læs også mere om En fremtid med fuldtid her.

 

Hovedudvalgets udtalelse i forbindelse med P40, ”Sammen om nye løsninger”

Hovedudvalget drøftede på mødet kataloget for P40 og udarbejdede en fælles udtalelse, som kan læses her.