Nyheder

Nye regler om ferie

Læs mere om de nye ferieaftaler, som træder i kraft i 2020 og om overgangsordningen hertil.

Læs mere

Tilbud til gravide og arbejdspladsen

Odder Kommune deltager i forskningsprojekt om forebyggelse af sygefravær blandt gravide.

Læs mere

Penge til sundhed

Pulje under HovedUdvalget giver mulighed for økonomisk tilskud til lokale sundhedstiltag

Læs mere

Personalepolitiske værdier

Det personalepolitiske værdisæt, som Hovedudvalget vedtog i november 2018 skal nu tryk- og trygprøves i MED-organisationen.

Læs mere

Robusthed og trivsel

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse for ledere og tillidsvalgte den 1. februar 2018.

Læs mere

SPARK videreføres

SPARK (Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne) videreføres og udvikles også i overenskomstperioden 2018-2021.

Læs mere

Hotline - Stress

HR-teamet og Jobcenter Odder lancerer under den aktuelle situation med COVID-19 en stress-hotline for alle ansatte.

Læs mere

Styr bedre gennem forandringer

Som led i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse afholdes webinar om forandringer i et arbejdsmiljøperspektiv.

Læs mere